Techport

Techniekonderwijs krijgt bijzondere aandacht

Met SHIP ontstaat een nieuwe plek voor het promoten van techniekonderwijs. Dit thema wordt verzorgd in samenwerking met Techport. Techport zet zich in om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Techport gaat jongens en meiden interesseren voor het werken in de maakindustrie op een heel inspirerende wijze.
..
..
Technolab

Techport krijgt in SHIP een eigen Technolab. Vanaf april 2017 kunnen de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs uit het hele Noordzeekanaalgebied in SHIP educatieve Wetenschap- en Technologieworkshops volgen. Met jongeren interesseren voor techniek kun je maar beter tijdig beginnen. Vandaar dat de workshops gericht zijn op leerlingen tussen de 6 en 15 jaar. In het Technolab worden met behulp van twee watertafels techniekworkshops gegeven die gericht zijn op het sluis- en havengebied. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een stroomversnelling nabootsen of leren hoe een schip stabiel geladen moet worden om schipbreuk te voorkomen. Er komen lessen over stroming en verzanding in de havenbouw, over de sleepvaart en de zeilvaart. Samen met het basisonderwijs wil Techport de lesactiviteiten in het Technolab de komende jaren verder uitbouwen en bijvoorbeeld workshops geven over installatietechniek, bouw, windenergie, circulaire economie en duurzaamheid. Hiermee wil Techport laten zien hoe veelzijdig het Noordzeekanaalgebied is en wat er allemaal speelt in de wereld van de havens en de maakindustrie in de IJmond.
..
..
Techport en Techniekpact NH

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
..
Meer informatie over Techport: Klik hier voor de website
Danielle van der Mark, coördinator Technolab
Mail: danielle.vandermark@techport.nl , telefoon 0622 283 380.