Eneco begint in november met de realisatie van Windpark Spuisluis. Tussen nu en 24 december 2021  worden de windturbines gerealiseerd. Voor het opbouwen van de windturbines zijn hijswerkzaamheden nodig. Tijdens de hijswerkzaamheden bij windturbine 2 wordt de Noordersluisweg steeds voor korte periodes (gedurende 45 minuten) afgesloten. Hierdoor is SHIP op enkele momenten minder goed bereikbaar.

Om overlast te beperken zijn er 4 tijdvakken waarop vrije verkeersdoorgang gegarandeerd is. Dit is tussen 05.00 en 07.00 uur, 13.00 en 15.00 uur, 16.30 en 17.30 uur en tussen 21.00 en 23.00 uur. Buiten die tijdvakken is het niet zo dat er helemaal geen doorgang mogelijk is, maar dat het verkeer op sommige momenten wordt gestremd. SHIP is via de sluisroute per fiets of te voet altijd bereikbaar.