Gedeputeerde Verkeer en Vervoer en Zeehavens Elisabeth Post ondertekende donderdag 24 november 2016 de eerste sponsorcontracten voor het Sluis- en HavenInformatiePunt (SHIP) bij de zeesluis in IJmuiden. Aansluitend bracht zij samen met de sponsoren, leden van het Bestuursplatform en de projectleiders een bezoek aan de bouwlocatie van het SHIP. Post vond het een “waanzinnig leuke bijeenkomst”: “Ik word enthousiast van het enthousiasme van de ondernemers die een succes van SHIP willen maken.”

Het SHIP wordt een informatiecentrum van 4 verdiepingen waar bezoekers informatie krijgen over de bouw van de nieuwe zeesluis en waarom deze wordt gebouwd. Ook is er aandacht voor het havengebied, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de regio en beroepsmogelijkheden op het gebied van techniek. Hierbij wordt zowel gekeken naar het nu als naar de toekomst.

Duurzaam gebouw
Ondanks dat partners van het Bestuursplatform financieel bijdragen, is er nog een gat in de begroting voor de bouw van het SHIP. Daarom zijn sponsoren gezocht. Ondertussen is het beton gestort en de planning is dat het gebouw rond de kerst waterdicht is, vertelt projectleider bouw Kees Schouten: “De komende tijd worden de kolommen en de liggers geplaatst. Het SHIP wordt een systeemgebouw geheel van hout. Over 5 jaar, als de zeesluis klaar is, demonteren we het gebouw weer en wordt het hout hergebruikt.” De opening van het SHIP staat gepland voor voorjaar 2017.

Verdeeld over de 4 verdiepingen komen er een tentoonstelling met een grote maquette van de sluis, ontvangst- en vergaderruimtes, een educatielokaal, een restaurant, een VIP-vergaderruimte met uitzicht over het sluizencomplex en een dakterras. De exploitatie van het SHIP, inclusief het restaurant, de rondleidingen, het onderhoud en de marketing, wordt aanbesteed. Schouten: “Op 2 december is een voorlichtingsbijeenkomst voor potentiele exploitanten. Na het beoordelen van de businesscases, hopen wij in februari bekend te kunnen maken wie het SHIP gaat exploiteren.”

Beroepsmogelijkheden
Naast informatie geven, wil het SHIP ook kinderen en hun ouders inspireren zodat ze ook aan een technisch beroep in de haven gaan denken. Projectleider Anneke Been: “Samen met Techport willen we techniek in het basisonderwijs promoten en voorlichting geven over de beroepsmogelijkheden in de havenregio. Daarom krijgen per dag 2 klassen van basisscholen uit IJmond en de Zaanstreek technieklessen, in samenwerking met pabo-studenten. In de tentoonstelling komen daarnaast portetten te hangen van mensen werkzaam in de havenregio.”

De sponsoren maken dit allemaal mede mogelijk. Als dank wordt hun naam vermeld bij de ingang van het SHIP en kunnen zij gebruik maken van de VIP-ruimte.