Nieuws

Lees hier de nieuwsbrief van deze maand

Door: Dennis Bliek - 29 januari 2018

Het eerste mooie bericht in deze eerste nieuwsbrief van dit jaar, is uiteraard dat ik met het schrijven van deze nieuwsbrief al kan zeggen dat de teller op de 41.817e bezoeker staat. Team SHIP wil alle bezoekers bedanken voor hun komst.

Rondleidingen:

Veel bezoekers hebben inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijk om een rondleiding te doen bij SHIP. Deze mogelijkheid wordt u, 7 dagen in de week om 11.00 uur en om 14.00 uur geboden. Aan deze rondleiding zijn kosten verbonden, het bedrag €5 per persoon is incl. een kopje koffie in het restaurant. Voor dit bedrag wordt u door één van onze rondgeleiders door de expositie geloodst. Voorafgaande wordt er een film getoond waarin de politiek uitlegt waarom er een nieuwe sluis gebouwd wordt. Na de rondleiding gaat u met de rondleider naar het dak voor het uitzicht over de westzijde van de nieuwe sluis en meer.

Kleuren en Speuren:

Het project ‘Kleuren en Speuren’ was tijdens de Herfst- en Kerstvakantie een groot succes. Dit zetten wij individueel voort. Bijvoorbeeld tijdens de komende vakanties en indien er kinderen binnenkomen vraagt men aan de balie of zij een speurtocht willen doen. Er zijn speurtochten voor de leeftijden vanaf 9 jaar en vanaf 11 jaar, Als beloning krijgen de speurders een sluiswachter diploma. Voor de speurtocht brengen wij € 1,50 in rekening voor dit bedrag krijgen de kinderen de speurtocht, een sluiswachter diploma en de kinderen mogen de pen houden.

Voortgang bouw nieuwe sluis:

Tijdens het laatste overleg met RWS en Open IJ is naar voren gekomen dat het project, wat de oplevering betreft, volgens plan verloopt. Het voorval met de sluishoofden is een zaak tussen RWS en Open IJ. De combinatie maakt het werk uiteraard wel af. Zij doen dit door de constructie te verzwaren met extra wapeningsstaal. Uit de na berekeningen over de krachten van de sluishoofden is naar voren gekomen dat tijdens het afzinken, ter versteviging, er in de deurkassen extra schotten zullen worden geplaatst. Na het afzinken zullen deze weer verwijderd worden. Zo zal de klus geklaard worden. Nieuw bij deze caissonconstructie is dat er niet meer in tweeën afgezonken zal gaan worden, maar in één keer. De muren van de sluishoofden zullen in zeven slagen in zijn geheel opgebouwd worden. Met de opbouw van deze muren zullen de werkzaamheden aanzienlijk hoger boven het maaiveld uitkomen. Mocht u hier het meer van willen weten, kom dan langs bij SHIP en neem deel aan een rondleiding. Tijdens de rondleiding leggen de rondleiders het u graag uit.

Sluisdeuren:

Volgens Open IJ zullen de nieuwe sluisdeuren naar verwachting in maart 2018 vanuit Zuid- Korea naar Nederland worden verscheept. Dit zal gebeuren aan boord van een afzinkbaar zware ladingschip. De drie deuren zullen gelijktijdig verscheept worden, dwars liggend aan dek van het afzinkbare schip. Met deze transportkeuze kunnen de deuren in de regio worden gelost, Open IJ is op dit moment in overleg met de afdeling Operatie van Havenbedrijf Amsterdam om de juiste locatie te vinden voor de losactiviteiten. Deze activiteit moet uiteraard veilig en buiten de sluizen plaatsvinden en mag de doorgaande scheepvaart niet hinderen. Vanaf de buitenzijde van de sluizen zullen de deuren via de Noordersluis langs SHIP naar de afbouwlocatie in Amsterdam worden gesleept.

Activiteiten tijdens de aankomst van de sluisdeuren in IJmuiden en tijdens het passeren van de deuren door de Noordersluis:

Tijdens de aankomst van de  sluisdeuren zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden, wij houden u hiervan op de hoogte via de komende nieuwsbrieven, maar ook via Facebook en onze website.

Aantal medewerkers aan het sluisproject:

De laatste update over het aantal medewerkers aan het sluisproject bedraagt op dit moment in totaal 500 personen. Dit is het totaal van buiten- en binnen medewerkers.

Maquette SOC Sluis Operatie Centrum:

De maquette van het nieuwe Sluis Operatie Centrum (SOC) zal binnen twee weken naar SHIP komen.

Uiteraard heten wij u van harte welkom bij SHIP