Techport inspireert jonge mensen om te werken in de technische industrie

Samen met Techport zet SHIP zich in om de aansluiting van het techniekonderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Technolab
Techport inspireert jongens en meiden voor het werken in de maakindustrie. In SHIP heeft Techport een eigen Technolab. Kinderen van groep 3 tot en met 8 van basisscholen uit het Noordzeekanaalgebied volgen hier educatieve Wetenschap- en Technologieworkshops over het sluis- en havengebied.

Ga aan de slag met katrollen, zonne-energie en waterkracht. Hoe ziet de nieuwe Sluis bij IJmuiden er uit en waarom komt er een nieuwe sluis? Waar komen de schepen vandaan en hoe gaat het er in het havengebied aan toe? We nemen je mee op avontuur op een containerschip uit China. Leer hoe een schip door de haven vaart en wat nieuwe technologie de haven kan bieden.

Techport maakt de toekomst
Technologie is in de IJmond overal zichtbaar. Een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en regionale partners uit de regio maken zich samen sterk voor de toekomst van deze unieke duurzame maak- en onderhoudsindustrie. Dit is Techport! Voor het aanwakkeren van techniektalent. Het opleiden voor de beroepen van morgen. Het stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere wereld. Het ecosysteem van Techport ligt in de Metropoolregio Amsterdam en is de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. 

Meer informatie over Techport: www.techport.nl

Danielle van der Mark, projectleider actielijn Kiezen voor Techniek
E danielle.vandermark@techport.nl
T 0622 283 380